نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه يا بوم با هدف تربيت مديران برنامه ريزي آموزشي اجرا و بسط يافته است.

برنامه ويژه مدرسه نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه كه طي بخشنامه‌اي به مديران مدارس ابلاغ شده است.

برنامه ويژه مدرسه يا بوم چيست:نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

اين فرصت را به مدارس مي‌دهد. تا دو ساعت در هفته را به توسعه مهارت‌هاي لازم در ساحت‌هاي شش‌گانه مانند :

مهارت‌هاي هنري، فناوري، زيبايي‌شناختي، دست‌ورزي و غيره به دلخواه و بنا به تشخيص شوراي راهبري مدرسه اختصاص ‌دهند.

مديران مدارس اختيار دارند به كمك معلمان و انجمن اولياي مدرسه اين فرصت را غنيمت شمرند

و در قالب برنامه‌هاي اختياري و غيرتجويزي «اجراي برنامه درسي مدرسه‌اي» را تمرين كنند.

برنامه ويژه مدرسه(نمونه پوستر-كتابچه راهنما-نمونه برنامه ها)

برنامه ويژه مدرسه يا بوم، به‌صورت آزمايشي در دستور كار مدارس داوطلب در دوره ابتدايي و دوره اول متوسطه قرار گرفته است.

مدارسي كه امسال به اجراي اين برنامه همت گماشته‌اند:

لازم است محتواي فعاليت‌هايي را كه انجام داده‌اند و نيز فرايند اجراي آن‌ها را ارزشيابي كنند.

و حفره‌هاي پنهان و نقاط ‌قوت و ضعف آن را شناسايي كنند؛

به كمك نقاط‌ قوت، ضعف‌ها را برطرف سازند و براي سال آتي با توان بيشتري به اجراي آن بپردازند.

آن دسته از مدارس كه در سال جاري به اجراي اين برنامه اقدام نكرده يا از آن بي‌اطلاع‌اند .

نمونه موضوعات ، مهارت ها و فعاليت هاي ميداني مناسب ، براي "برنامه ويژه مدرسه"

(حتي مدارس دوره‌هاي ديگر تحصيلي به‌ويژه دوره دوم متوسطه)

دستورالعمل اجراي آن را دريافت و دقيقاً مطالعه كنند و مدرسه را براي اجراي آن در سال تحصيلي 99 ـ 98 آماده سازند.

اولي خاستگاه علمي است؛ يعني در نظام دانش رشته برنامه‌ريزي درسي، جزو بديهيات اين رشته است كه برنامه درسي داراي سه سطح است: برنامه درسي ملي، برنامه درسي استاني و برنامه درسي سطح مدرسه‌اي.

بوم در سطح مدرسه قرار مي‌گيرد؛ ما عمده كتاب‌هاي درسي كشورمان در سطح برنامه ملي است، كتاب‌هاي استان شناسي در سطح برنامه استاني و «بوم»، سطح عملياتي نشده‌اي بود كه اينك دارد محقق مي‌شود. پس اولين خاستگاه برنامه ويژه مدرسه، خاستگاه علمي است كه دانش برنامه درسي به ما حكم مي‌كند كه سطح بايد در برنامه شما وجود داشته باشد.

خواستگاه دوم، بحث نياز اجتماعي است؛ جامعه و اجتماع از آموزش و پرورش و از مدرسه‌، يك كاركردهايي را طلب مي‌كند كه خيلي‌هايش مربوط به پيوند يك مدرسه با بافت محيطي خود است؛ به عبارت ديگر اين شعار سند تحول بنيادين آموزش و پرورش «مدرسه در خدمت محله و محله در خدمت مدرسه» در چنين بستري امكان تحقق پيدا مي‌كند.

سومين خاستگاه بوم، مباني قانوني است؛ در اسناد تحولي ما براساس توجه به خاستگاه اول و دوم، در بند 5 -5 سند تحول بنيادين، در بند 2 -13 برنامه درسي ملي، در سياست‌هاي ابلاغي، در بسياري از بخش هاي مباني نظري تحول بنيادين به اين موضوع تأكيد كردند كه شما بايد بخشي از برنامه درسي را در اختيار مدرسه بگذاريد.

ي برنامه ريزي درسي

1 .مسائل مربوط به برداشت هاي محدوديت و نادرست از برنامه درسي سطح مدرسه 2 .مسائل مربوط به فرهنگ معلمي و مدرسه 3 .مسائل مربوط به مهارت هاي مذاكره و تصميمگيري 4 .محدوديتهاي مربوط به زمان، بودجه و ...

كميت برنامه درسي سطح مدرسه

1 .ربط 2 .همخواني3 .اثر بخشي4 .عملي بودن

محتواي فايل آماده ي بوم مدرسه يار چيست؟

 1. تقويم اجرايي و برنامه ي سالانه طرح بوم
 2.  
 3. برنامه ي فعاليت ها
 4. صورتجلسات برنامه ويژه ي مدرسه
 5. فرم هاي خام بوم
 6. نمونه برنامه هاي ويژه مدرسه با هدف الگوگيري:
  1. نمونه برنامه يك كاهش مصرف كالاها و لوازم رايانه اي و ملاحظات زيست محيطي در دور ريخت
  2. نمونه برنامه دو باور ها و ارزش هاي ما به عنوان كنشگران اجتماعي
  3. نمونه برنامه سه مهارت هاي ارتباطي و برقراري تعاملات سازنده
  4. نمونه برنامه جهار-پنج جشنواره رنگين كمان فرهنگ ها-مطالعه نان هاي محلي
  5. نمونه برنامه شش هويت محله اي
  6. نمونه برنامه هفتم و هشتم صبحانه و الگوهاي تغذيه اي دانش آموزان-مصرف كالاي داخلي و اشتغال جوانان
  7. نمونه برنامه نهم مناظره در مدرسه
  8. نمونه برنامه دهم شناخت حرفه ها، مشاغل
  9. نمونه برنامه يازدهم طراحي و ساخت بازي و سرگرمي رايانه اي
  10. نمونه برنامه دوازدهم طراحي و ساخت اسباب بازي هاي مكانيكي و الكترونيكي
  11. نمونه برنامه سيزدهم بازطراحي و آماده سازي سرگرمي هاي مداد و كاغذي يا ساير بازي هاي محلي
  12. نمونه برنامه چهاردهم شناخت حقوق، قوانين و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
  13. نمونه برنامه پانزدهم زندگي سالم
  14. نمونه برنامه شانزدهم كارگاه شعرخواني
  15. نمونه برنامه هفدهم كارگاه كتاب خواني و توسعه مهارت هاي مطالعه
  16. نمونه برنامه هجدهم تفسير قرآن
  17. نمونه برنامه نوزدهم خدمت رساني، فعاليت هاي نيكوكارانه و داوطلبانه
  18. نمونه برنامه بيستم كارگاه هنر و صنايع دستي
  19. نمونه برنامه بيست و يكم آشنايي با سينماي دفاع مقدس و تحليل آن
  20. نمونه برنامه بيست و دوم بهينه سازي مصرف آب و انرژي در مدرسه
  21. نمونه برنامه بيست و سوم آشنايي با سازمان ها و نهادهاي اجتماعي
  22. نمونه برنامه بيست و چهارم مسئوليت هاي واقعي در مدرسه
  23. نمونه برنامه بيست و پنجم فعاليت هاي ماجراجويانه
  24. نمونه برنامه بيست ششم رشد منش اخلاقي از طريق داستان
  25. نمونه برنامه بيست و هفتم خلاقيت و كارآفريني براي كودكان
  26. نمونه برنامه بيست هشتم پرورش مهارت هاي پرسشگري
  27. نمونه برنامه بيست و نهم بازآفريني مهارت هاي گفتگو
 7. پاورپوينت مستند سازي
 8. جداول تكميل شده ي كامل شرح محتوا،منطق برنامه،اهداف برنامه،محتواي برنامه يا شرح فعاليت ها،موضوعات پشتيبان در برنامه درسي تجويزي،حجم زماني و چگونگي زمان بندي اجرا،گروه مخاطبين و نحوه ي انتخاب، اندازه گروه،فرصت هاي يادگيري،شرح اجرا،فضا و منابع،امكانات ابزار ها و زمنينه فعالي و شرايط و امكانات مورد نياز،مجري و ارائه كننده برنامه بوم،عملكرد مورد انتظار پس از اجراي برنامه و محوه ي ارزشيابي به صورت word قابل ويرايش شامل موارد زير موارد درحال بروز رساني و اضافه شدن ميباشد. حتي در صورتي كه اين فايل را امروز خريد كنيد اپديت فايل و محتوا هاي اضافه شده براي شما ارسال ميشود.
  1. آموزش خريد با كارت اعتباري و دستگاه كارت¬خوان (مهارت) آماده
  2. آموزش ويژه واليبال (مهارت) آماده
  3. سفالگرس و ساخت كوزه (مهارت) آماده
  4. كارگاه تلاوت سوره نباء و آشنايي با معني آن (موضوعي) آماده
  5. توليد كتاب داستان(موضوعي)
  6. حضور در شوراي شهر با ارائه آموزشهاي بازيافت (ميداني)
  7. حضور در شوراي شهر با ارائه آموزش هاي بازيافت(ميداني)
  8. آموزش كاردستي نمدي (مهارت)
  9. توليد كتاب داستان (موضوعي)
  10. اُريگامي (مهارت)
  11. آموزش پولك دوزي و بافتني (مهارت)
  12. آموزش آشپزي (سالاد اولويه)
  13. پاكسازي مناطق جنگلي و تميز نگه داشتن طبيعت با آموزش (ميداني)
  14. مهارت هاي مطالعه(مهارتي)
  15. پاسخ به شبهات ديني درباره امام دوازدهم (موضوعي)
  16. مهارت هاي مطالعه (مهارت)
  17. آموزش پاورپوينت (مهارت)
  18. فعاليت هنري (مهارت)
  19. نمايش فيلم سينمايي (موضوعي)
  20. كاشت درخت يا بوتۀ سير در باغچۀ مدرسه (ميداني)
  21. آموزش سفره هفت¬سين (نگهداري از ماهي عيد) (مهارت)
  22. آموزش تزيين سفره هفت سين(مهارتي)
  23. مصاحبه با دانش آموزان در مورد عيد(مهارت)
  24. آموزش بهداشت در اماكن عمومي(موضوعي
  25. اجراي مراسمات محلي(مهارتي)
  26. گردش و اردو در طبيعت(مهارتي)
  27. تشكيل كلاس مهارت هاي نه گفتن(موضوعي)
  28. بازديد از بازار محل(موضوع

 

 1. لينك دانلود:
 2. https://dabiranfile.ir/downloads/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/